หน้าการจองภาพต้นฉบับสีฟ้า Pillio พิเศษ

Blue Pillio Door พิเศษซ้ำต้นฉบับ "Atelier"¥ 110,000 (รวมภาษี)

ขนาด: ภาพส่วน/515 × 345 มม. กระดาษทั้งหมดกระดาษ/568 × 405 มม. เฟรม/W640 × H488 มม.
การผลิต:พิมพ์เวิร์กช็อป Artie
การกำกับดูแล:Tsubasa Yamaguchi

Blue Pillio Door พิเศษซ้ำ "เทศกาลวัฒนธรรม"¥ 110,000 (รวมภาษี)

ขนาด: ภาพส่วน/520 × 360 มม. กระดาษทั้งหมดกระดาษ/570 × 425 มม. กรอบรูป/W630 × H480 มม.
การผลิต:พิมพ์เวิร์กช็อป Artie
การกำกับดูแล:Tsubasa Yamaguchi